ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  :::  

    foto     

 
 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
            Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος 

     ειδ. υπογονιμότης  καθ'έξιν (επαναλαμβανόμενες) αποβολες

 

 

 
 

 Θεματολογία και σύγχρονη αρθρογραφία για μαιευτικά - γυναικολογικά  και θέματα υπογονιμότητας -  Ανοσολογίας αναπαραγωγής  με εκλαϊκευμένη γραφή 

 From Medscape Medical News
New HRT Guidelines Issued by USPSTF
Laurie Barclay, MD
Authors and Disclosures
  Print This  Email this
Share
 
 
May 28, 2012 — Menopausal hormone therapy (HRT) reduced risk of fractures but increased risk for stroke, thromboembolic events, gallbladder disease, and urinary incontinence, according to a systematic review of articles published after 2002. Whereas estrogen alone decreased the risk for breast cancer, estrogen plus progestin increased risk for probable dementia and breast cancer. This new review, published online May 29 in the Annals of Internal Medicine, will be used to update the US Preventive Services Task Force recommendations.

"Menopausal hormone therapy to prevent chronic conditions is currently not recommended because of its adverse effects," write Heidi D. Nelson, MD, MPH, from the Oregon Health & Science University in Portland, and colleagues.

"The current indications for use from the U.S. Food and Drug Administration include short-term treatment of menopausal symptoms, such as vasomotor hot flashes or urogenital atrophy, and prevention of osteoporosis."

For the systematic review, Dr. Nelson and colleagues searched MEDLINE for articles published from January 2002 to November 2011, the Cochrane Central Register of Controlled Trials and Cochrane Database of Systematic Reviews through the third quarter of 2011, Scopus, and bibliographies of retrieved articles. They limited inclusion to studies that were randomized, placebo-controlled trials of menopausal hormone therapy; evaluation of primary prevention of chronic conditions; and English-language publication since 2002.

Data were extracted regarding participants, study design, analysis, follow-up, and findings. Using established criteria, 2 investigators independently rated study quality.

The investigators identified 9 fair-quality trials meeting the inclusion criteria. Most of the findings came from the Women's Health Initiative (WHI), with 11 years of follow-up and collection of data most relevant to postmenopausal American women.

In the WHI, estrogen plus progestin therapy was associated with 46 fewer fractures per 10,000 woman-years. However, women taking HRT had an increased risk for invasive breast cancer (8 more per 10,000 woman-years), stroke (9 more per 10,000 woman-years), deep venous thrombosis (12 more per 10,000 woman-years), pulmonary embolism (9 more per 10,000 woman-years), lung cancer death (5 more per 10,000 woman-years), gallbladder disease (20 more per 10,000 woman-years), dementia (22 more per 10,000 woman-years), and urinary incontinence (872 more per 10,000 woman-years).

The risk for breast cancer was greater in women who previously used oral contraceptives or menopausal estrogen plus progestin therapy, or who were current smokers.

Estrogen-only therapy reduced the risk for several adverse outcomes, including fracture (56 fewer per 10,000 woman-years), invasive breast cancer (8 fewer per 10,000 woman-years), and mortality (2 fewer per 10,000 woman-years). However, the treatment increased risks for stroke (11 more per 10,000 woman-years), deep venous thrombosis (7 more per 10,000 woman-years), gallbladder disease (33 more per 10,000 woman-years), and urinary incontinence (1271 more per 10,000 woman-years).

The investigators could not identify subgroups based on age or comorbid conditions in which outcomes of menopausal HRT were consistently different.

Limitations of this review included those inherent in the trials themselves, such as low adherence, high dropout rate, insufficient power to detect risks for some outcomes, and assessment of few regimens.

"Continuing research is needed on such long-term outcomes as cancer and death to fully understand the implications of hormone therapy," the reviewers conclude.

The Agency for Healthcare Research and Quality funded this study and has financial relationships with some of its authors. Disclosures can be viewed at on the journal's Web site .

Ann Intern Med. Published online May 29, 2012.

 Laurie Barclay, MD


 
28 Μαΐου, 2012 -

Η  θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης (HRT) εμμηνόπαυσης φέρνει μείωση του κινδύνου καταγμάτων, αλλά αυξημένο κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο, θρομβοεμβολικά επεισόδια, νόσος της χοληδόχου κύστης και ακράτεια ούρων, σύμφωνα με μια συστηματική ανασκόπηση των άρθρων που δημοσιεύονται μετά το 2002.

"ορμονοθεραπεία στην εμμηνόπαυση  για την πρόληψη χρόνιων παθήσεων και σήμερα δεν συνιστάται λόγω των αρνητικών συνεπειών της», γράφουν Heidi Δ. Nelson, MD, MPH, από το Oregon Health & Science University στο Portland, και οι συνεργάτες του.

«Οι τρέχουσες ενδείξεις για χρήση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων περιλαμβάνει βραχυχρόνια θεραπεία των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης, όπως εξάψεις αγγειοκινητικά ή ουρογεννητική ατροφία, και την πρόληψη της οστεοπόρωσης."

Για τη συστηματική ανασκόπηση, ο Δρ Νέλσον και οι συνεργάτες του έψαξαν MEDLINE για άρθρα που δημοσιεύτηκαν μεταξύ Ιανουαρίου 2002 και Νοεμβρίου 2011.

Δεδομένα εξήχθησαν όσον αφορά τους συμμετέχοντες, το σχεδιασμό τη μελέτη, την ανάλυση, την παρακολούθηση, και τα ευρήματα. Χρησιμοποιώντας καθορισμένα κριτήρια, 2 ερευνητές βαθμολόγησαν ανεξάρτητα την ποιότητα των μελετών.

Οι ερευνητές εντοπίστηκαν 9 δοκιμές που πληρούν τα κριτήρια ένταξης. Τα περισσότερα από τα ευρήματα προήλθαν από Πρωτοβουλία για την Υγεία των Γυναικών (WHI), με 11 χρόνια από την παρακολούθηση και τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τα περισσότερα μετά την εμμηνόπαυση σε αμερικανικές γυναίκες.

Στο WHI, η θεραπεία οιστρογόνου συν προγεσταγόνου σχετίστηκε με 46 λιγότερα κατάγματα ανά 10.000 γυναίκες-έτη. Ωστόσο, οι γυναίκες που παίρνουν θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης είχαν αυξημένο κίνδυνο για διηθητικό καρκίνο του μαστού (8 περισσότερα ανά 10.000 γυναίκες-έτη), εγκεφαλικό επεισόδιο (9 περισσότερο ανά 10.000 γυναίκες-έτη), εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (12 περισσότερα ανά 10.000 γυναίκες-έτη), πνευμονική εμβολή ( 9 περισσότερο ανά 10.000 γυναίκες-έτη), θανάτου από καρκίνο του πνεύμονα (5 ανά 10.000 περισσότερα γυναίκα-έτη), νόσο της χοληδόχου κύστης (20 ανά 10.000 περισσότερα γυναίκα-έτη), άνοια (22 ανά 10.000 περισσότερα γυναίκα-έτη), και ακράτεια ούρων (872 περισσότερο ανά 10.000 γυναίκες-έτη).

Ο κίνδυνος για καρκίνο του μαστού ήταν υψηλότερη στις γυναίκες που χρησιμοποίησαν στο παρελθόν αντισυλληπτικά από του στόματος ή την εμμηνόπαυση οιστρογόνων συν θεραπεία προγεστερόνης,  ή που ήταν καπνιστές.

 Θεραπεία μόνο με οιστρογόνα μείωσε τον κίνδυνο για πολλές αρνητικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των καταγμάτων (56 λιγότερα ανά 10.000 γυναίκες-έτη), διηθητικού καρκίνου του μαστού (8 λιγότερα ανά 10.000 γυναίκες-έτη), και τη θνησιμότητα (2 λιγότερα ανά 10.000 γυναίκες-έτη). Ωστόσο, η θεραπεία είχε αυξημένο κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο (11 περισσότερα ανά 10.000 γυναίκες-έτη), εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (7 ανά 10.000 περισσότερες γυναίκες-έτη), νόσο της χοληδόχου κύστης (33 περισσότερα ανά 10.000 γυναίκες-έτη), και ακράτεια ούρων (1271 περισσότερες ανά 10.000 γυναίκες-έτη).

Οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν υποομάδες με βάση την ηλικία ή συνυπάρχουσες συνθήκες υπό τις οποίες τα αποτελέσματα της εμμηνόπαυσης HRT ήταν συνεχώς διαφορετικές.

«Η Συνέχεια της έρευνας είναι απαραίτητη σε τέτοια μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, όπως ο καρκίνος και ο θάνατος για να κατανοήσουμε πλήρως τις συνέπειες της ορμονικής θεραπείας», συμπεραίνουν οι αναθεωρητές.

 

 

 

 
 Λεωφ.Κηφισίας 105 ΑμπελόκηποιΤ.Κ. 11523


τηλ: 693-6981082 210-6981082


Ημέρες-Ώρες ιατρείου: ΔΕ-ΤΕ-ΠΕ 18:00-21:00


Εγγραφές - Ερωτήσεις
Εδώ, συμπληρώνοντας το Ονοματεπώνυμό σας και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να ρωτήσετε οποιαδήποτε απορία και θα σας απαντήσω το συντομότερο δυνατόν. Επίσης οι ασθενείς μου μπορουν να παραλάβουν εντολές συνταγογράφησης εξετάσεων του ΕΟΠΥΥ, αποθηκευμένες είκονες υπερηχογραφημάτων, γυναικολογικής επίσκεψης, κολποσκόπησης όπως και απαντήσεις των εξετάσεών τους ηλεκτρονικά.


Νεα απο το Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων Γυναικολόγων